Uşi rotative G-U – prezentare produs

usa_rotativa_gu_red

GU_logo_usi_rotativeIndiferent că vorbim despre uși rotative complet vit­rate, uși de mare capaci­tate sau uși rotative stan­dard, G-U Automatic oferă tuturor celor interesaţi, o întreagă gamă de uși, de cea mai înaltă cali­tate și având o sigu­ranță ver­i­ficată.
Produse doar în Europa, ușile rotative semi­automate sau complet automate G-U sunt verificate și agrementate de TÜV ( Agenția de Inspecții tehnice ) con­form DIN 18650 și corespund regle­mentărilor și stan­dardelor europene actuale.

 

Modele de usi din portofoliul de usi G-U AUTOMATIC

Uşa rotativă standard GRA

Pentru con­figu­rarea căile de acces în clădire astfel încât să fie atât rep­rezenta­tive cât și pro­tejate împo­t­riva curenților de aer și a zgomotului, ușa rotativă stan­dard GRA este o solutie mereu la îndemână. Puteți utiliza la alegere o ușă rotativă acțio­nată manual, semi­automat cu activare prin push & go sau complet automată cu activare prin senzor radar. Pereții laterali pot fi con­fecțio­nați din sticlăa sau din panouri de tablă cu supra­fețe lucioase şi cu termoi­zo­lație.

 • Con­strucția tur­ni­chetului: sticlă cu un cadru fin din aluminiu
 • Meca­nism de pliere pentru poziția de vară
 • Blo­care automată sau manuală pe timp de noapte
 • Meca­nism de blo­care electrome­ca­nică pe tur­ni­chet și/sau meca­nică prin cre­mone
 • Poate fi activată funcția push & go

GU_Standard_GRA

usa_rotativa_GU_GGG

Uşa rotativa complet vitrată GGG

Trans­pa­rență maximă și un designul deosebit sunt principalele caracte­risticile pe care le oferă ușile rotative complet vit­rate de la GU Automatic.
La ace­stea con­t­ri­buie atât zonele foarte înguste de pro­file, cât și faptul că sis­temul de acțio­nare al ușilor rotative complet vit­rate automate este ascuns în pardo­seală. Extrem de versatil, modelul GGG oferă posibilitatea plierii canatelor pentru deschi­derea „de vară” sau o blo­care automată pe timp de noapte. 

 • Pro­file slim
 • Con­strucția tur­ni­chetului: sticlă cu un cadru fin din aluminiu
 • Meca­nism de pliere pentru poziția de vară
 • Blo­care automată sau manuală pe timp de noapte
 • Meca­nism de blo­care electrome­ca­nică pe tur­ni­chet
 • Poate fi activată funcția push & go

Uşa rotativă de mare capacitate GGR

Recomandată în special pentru intrările cu trafic intens. Trecerea folosind cărucioarele de cumpărături, cărucioarelor pentru copii sau a scaunelor cu rotile se realizează con­for­tabil și în sigu­ranță.
La vari­an­tele cu 3 și cu 4 canate, fie­care canat este seg­mentat în două și în regimul de funcțio­nare normală este menți­nut fix prin intermediul unor electroma­gneți. În caz de incendiu, al unei pene de curent sau la acțio­narea butonului de urgență, această fixare va fi deblo­cată și canatele pot fi pliate în jurul axului cen­tral în direcția de evacuare. 

 • Ideale pentru zonele cu un număr mare de vizi­ta­tori
 • Utilizare în căile de evacuare și de salvare dato­rită canatelor pli­abile
 • Blo­care manuală pe timp de noapte

usa_rotative_mare_GGR
Detalii tehnice model GRA model GGG model GGR
 diametrul interior  1.800 – 3.800 mm  1.800 – 3.000 mm  3.600 – 6.200 mm
 înăltime baldachin varianta manuală/automată  100/175 mm  acoperiş sticla 16 mm  500 – 800 mm
 număr canate  3/4  3/4  3/4
 blocare manuală pe timp de noapte  da  da  nu
 blocare automată pe timp de noapte  da da   da

GU_automatic_usi_rotative

Prezentare usi rotative G-U
Instantanee din fabrica G-U din Germania

 

Descarcă documentaţie: Catalog prezentare uşi rotative GU
Detalii suplimentare: G-U FERROM COM S.R.L. – Str. Oxigenului 1B, Cernica, Ilfov, www.g-u.ro
telefon 031 402 56 55, e-mail: office@g-u.ro, comenzi@g-u.ro