Norme europene EN şi legislaţie

norme1

EN 179 căi de evacuare reglementează domeniul ieşirilor de urgenţă altele decât cele publice articol „Despre uşi” aici detalii ghid EN179
 EN 1125 bare antipanică reglementează domeniul ieşirilor antipanică pentru căile de evacuare  detalii ghid EN1125
 EN 1154 amortizoare reglementează domeniul dispozitive pentru închiderea controlată a uşii articol „Despre uşi” aici detalii ghid EN1154
EN 1155 amortizoare – căi de evacuare reglementează domeniul închiderilor/deschiderilor controlate, acţionate electric, în special pentru uşile de evacuare/antiincendiu detalii ghid EN1155
EN 1158 amortizoare – coordonator închidere controlată reglementează domeniul coordonatoarelor pentru închidere controlată la uşile în 2 canate echipate cu amortizoare detalii ghid EN1158
EN 12051 bolţuri uşi şi ferestre reglementează domeniul bolţurilor folosite la uşi şi ferestre exceptând spanioletele sau bolţurile folosite pentru ieşirile de urgenţă/căi de evacuare detalii ghid EN12051
EN 12150 sticlă securizată reglementează domeniul sticlei securizate detalii ghid EN12150
EN 12209 încuietori acţionate mecanic, plăci de blocare reglementează domeniul încuietorilor mecanice. Sunt excluse încuietorile electromecanice, încuietorile pentru ferestre, lacătele sau încuietorile pentru seifuri sau închisori detalii ghid EN12209
EN 12320 lacăte reglementează cerinţele de performanţă, descrie metodele de încercare pentru rezistenţă, securitate şi coroziune articol „Despre uşi” aici detalii ghid EN12320
EN 12519 termenologie uşi reglementează terminologia de bază referitoare la ferestre şi uşile pietonale  articol „Despre uşi” aici şi aici
EN 1303 cilindri  reglementează domeniul cilindrilor pentru broaştele de uşi detalii ghid EN1303
EN 14846 broaşte şi zăvoare electromagnetice reglementează domeniul broaştelor şi zăvoarelor electromagnetice detalii ghid EN14846
EN 1527 uşi glisante şi armonice reglementează domeniul feroneriei pentru uşi glisante şi armonice detalii ghid EN1527

norme2

EN 16005 uşi automate cerinţele de siguranţă în utilizarea uşilor batante, glisante sau rotative automate  detalii ghid EN16005
EN 16361 uşi automate uşi pietonale automate articol „Despre uşi” aici detalii ghid EN16361
EN 1670 feronerie evaluarea şi testarea privind rezistenţa la coroziune detalii ghid EN1670
EN 1906 mânere reglementează domeniul mânerelor clasice şi tip knob articol „Despre uşi” aici  detalii ghid EN1906
EN 1935 balamale clasificare, evaluare şi testare balamale cu un singur ax detalii ghid EN1935

Surse de informaţii şi documentaţii:
Asociaţia de Standardizare din România ( ASRO )
European Committee for Standardization ( CEN )
Door &  Hardware Federation ( DHF )
– British Hardware Federation ( BHF )
Glass for Europe

Important ! – Singura modalitate legală de a intra în posesia standardelor este achiziţionarea acestora de la Asociaţia de Standardizare din România (ASRO ) sau de la cele 16 Centre Zonale de Informare în domeniul standardizării.

 

Alte standarde sau reglementări internaţionale

ISO 9227 testare rezistenţei finisajelor reglementează domeniul testării rezistenţei finisajelor în mediu coroziv ( de exemplu la mânere de uşi ) prin metoda „ceţii saline” ISO 9227
IEC 60529 ( IP Code ) protecţie în medii umede sau corozive reglementează domeniul protecţiei mecanismelor sau sistemelor electromecanice care lucreaza în medii umede sau corozive – in cazul nostru, feronerie, amortizoare sau uşi automate IEC 60529

 

Normative naţionale din domeniu

Terminologie utilizată în reglementările privind supravegherea pieţii construcţiilor – sursa www.isc-web.ro Terminologie
NP 068 – 02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare,
indicativ NP 068-02
NP 068 – 02
P 118/1 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor,
indicativ P118/1
P 118
C 125 Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane,
indicativ C 125
 C 125
 N 051 Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ N 051
 NP 051