Meniu principal

Normativul P118 – a fost publicată versiunea finală

p118_versiune_finala

Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ – Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea I – Construcţii, Indicativ P1-118/2016.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 12.10.2016.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti – Direcţia Generală Juridică şi Relaţia cu Parlamentul, la adresa de e-mail iulia.matei@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372.114.569.

Termenul limită până la care se pot transmite propuneri sau observaţii este de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice