Meniu principal

Lista standardelor armonizate

Jurnal-UE

Comisia Europeană a aprobat publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2014 / C 259/01  a listei titlurilor și a referințelor standardelor armonizate referitoare la produsele pentru construcții.

Publicarea este obligatorie în conformitate cu art. 17 din Regulamentul Produselor pentru Construcţii ( CPR ) nr. 305/2011 si are o valoare juridică importantă.

Pentru fiecare standard armonizat din listă sunt următoarele indicații:

a) trimiteri la specificațiile tehnice armonizate înlocuite, dacă este cazul;
b) data de începere a perioadei de coexistență;
c) data de la sfârșitul perioadei de coexistență.

După cum se menționează la punctul 5 de artă. 17 din Regulamentul Produselor pentru Construcţii ( CPR ), de la data de începere a perioadei de coexistență este posibil să se utilizeze un standard armonizat pentru a putea emite o declarație de performanță pentru produsul care intră în domeniul său de aplicare, iar organismele naționale de standardizare au obligația de a transpune standardele armonizate în conformitate cu Directiva 98/34 / CE.
La sfârșitul perioadei de coexistență, standardele naționale se retrage și în statele membre încetează valabilitatea tuturor dispozițiilor naționale aflate în conflict.

Important ! – Singura modalitate legală de a intra în posesia standardelor este achiziţionarea acestora de la Asociaţia de Standardizare din România (ASRO ) sau de la cele 16 Centre Zonale de Informare în domeniul standardizării.