Meniu principal

Legea nr.422/2001 privind protejarea munumentelor istorice a fost modificată

palatul_apelor_timisoara

Modificarea a fost facută la începutul anului prin Ordonanţa nr.10 din 27 ianuarie 2016.
Principala modificare se referă la obligativitatea obţinerii unui aviz din partea Ministerului Culturii pentru orice tip de intervenţie asupra unei clădiri monument istoric iar rolul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice este întărit prin modificarea „Art. 30. Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se reorganizează ca organism ştiinţific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Culturii.”

Conform art. 36 al legii,  în scopul protejării monumentelor istorice, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice, sunt obligaţi să asigure paza, integritatea şi protecţia monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora în condiţiile legii” şi „să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate”.

Desi aceste modificări, la prima vedere par a îngreuna formalităţile birocratice intreprinse pentru obţinerea autorizaţiilor de renovare/restaurare, ele sunt de deplin justificate dacă avem în vedere situaţia clădirilor considerate monument istoric iar situaţiii precum cea din fotografie sperăm să nu mai existe ( foto – restaurare Palatul Apelor din Timişoara – articol Adevărul ).