Meniu principal

Important pentru cei care comercializează uşi, feronerii sau sisteme de acces

HG668_monitor_oficial

La sfârşitul anului trecut, pe 19 noiembrie 2017, a intrat în vigoare Hotărârea nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

Este un act normativ important pentru cei care lucrează în acest domeniu prin faptul că stabileşte condiţiile privind comercializarea produselor pentru construcţii în scopul utilizării acestora la realizarea construcţiilor care să asigure menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a acestora, a cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor.
Prevederile prezentei hotărâri se adresează producătorilor / fabricanţilor, reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor care concură la concepţia, proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor în care se înglobează produsele pentru construcţii, precum şi autorităţilor de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii.

Important este şi preambulul legii în care sunt definiti mulţi termeni care, deşi foarte folosiţi în corespondenţa comercială ( cum ar fi agrement tehnic, certificat de conformitate, dosar tehnic, standarde europene nearmonizate, etc. ), sunt totuşi o mare necunoscută pentru majoritatea celor care lucrează în vânzări sau în achiziţii.

Pentru a citi textul integral al HG nr. 668/2017 – click aici

Sursa text HG – Inspectoratul de Stat în Construcţii