Meniu principal

HSL Solutions: uşi antiexplozie – ATEX

 

usi_antiexplozie_atex_hsl_solution_exterior

Siguranţa la explozii reprezintă un domeniu de expertiză ce implică un nivel ridicat de risc, utilizarea uşilor antiexplozie fiind recomandată în mediile în care se sunt gaze şi substante care pot fi uşor explozibile în urma scânteierii în interiorul spaţiului în cauză.

Activităţile desfăşurate în aceste medii implică o organizare minuţioasă începând de la aprobările din partea instituţiilor abilitate în funcţie de tipul gazelor manipulate, clasa de temperatură generată (T1 / T6), locaţia punctului de lucru şi tipul de uşă ATEX specificată în proiectul tehnic.


Uşile ATEX sunt disponibile în varianta secţionala sau tip rulou, ambele soluţii având aceeaşi funcţionalitate şi garantând etanşeitatea golului de trecere.

Ambele modele de uşi ATEX sunt certificate şi se livrează cu documentaţia necesară privind instrucţiunile şi cerinţele speciale pentru astfel de aplicaţii.

Substanţele si amestecurile cu pericol de explozie pot fi grupate astfel:
• gaze combustibile
• prafuri combustibile
• pulberi metalice combustibile
• lichide inflamabile

  
Principalele gaze combustibile cu pericol de explozie:
• hidrogenul: presiunea creşte de aproape 20 de ori faţă de cea iniţială; energia minimă de aprindere a unei scântei (0,019 mJ.)
• metanul: viteza de explozie este de circa 2300 m/s; este mai uşor decât aerul (densitate 0,55).
• acetilena: în spaţii închise presiunea exploziei poate fi de circa 12 ori mai mare decât cea iniţială; arderea acetilenei în oxigen produce temperaturi de 3500°C.
• amoniacul: cu intervale de explozie între 15 si 27 % vol. în aer şi între 13,5 – 79% vol. în oxigen; energie minimă de aprindere – 680 mJ; presiune de explozie – 6 kgf/cm²
• clorul: în amestecuri cu acetilena, amoniac gazos, hidrogen, hidrocarburi etc.
• gaze petroliere lichefiate: propan, butan, propilena, izobutan, butadiena si amestecurile dintre acestea formează cu aerul amestecuri explozive.
 
Zonarea se determină pe baza specificaţiilor din normativul EN 60079-10 – NPR 7910, privind mediile cu prafuri şi gaze inflamabile.
usi_antiexplozie_atex_hsl_solution_detaliu
Uşile ATEX utilizate în încăperile cu atmosfere uşor explozive sunt disponibile în combinaţie cu o serie de alte proprietăţi, în functie de cerinţe, cum ar fi:
• Rezistenţa la foc
• Rezistenţa la explozii
• Bariere de retenţie a lichidelor
• Etanseitate la gaz, în eventualitatea în care stingerea incendiului este cu CO2

 

Detalii suplimentare:HSL Solutions, Bucureşti: www.hsl.ro ,  office@hsl.ro