Meniu principal

G-U România: sistem de ventilare acţionate cu lanţ model ELTRAL K30

 

motor__K30

 

Sis­temul de acțio­nare cu lanț ELTRAL K30

Motorul cu lanţ ELTRAL K30 este recomandat pentru deschiderile şi închiderile automate a ferestrelor basculante, cu deschidere interioară sau exterioară, batante, pivotante orizontal sau vertical, luminatoarelor sau domurilor mici.

Sis­temele de acțio­nare cu lanț de la G-U reprez­intă o soluție modernă și atrac­tivă din punct de vedere al designului pentru o evacuare sigură a aerului din încăpere.
Mon­tate aplicat, prin modul lor de con­strucție compact si plat, ele se adaptează perfect la arhitectura fere­strelor. În funcție de pro­filul fere­strei, sis­temele de acțio­nare pot fi mon­tate de ase­menea ascuns.  

ELTRAL K30
♦ Forta de compresie/tracţiune – 300N/300N
♦ Distanţa de deschidere / cursa de ridicare – 300/500mm
♦ Tipul de protecţie ( IP ) – 32
♦ Temperatura mediului ambiant ( C° ) –  -5 până la +65caracteristici_tehnice_eltral_k_30_pagina_gu

Dato­rită posi­bilităților de montaj, pe cât de variate, pe atât de simple, ele pot fi inte­g­rate în fere­stre fixate în partea de sus, fixate în partea de jos, fere­stre batante și fere­stre de man­sardă, cu deschi­dere spre inte­rior sau spre exte­rior.

rwa_eltral_ks_30_40_post

Cu aju­torul sis­temelor de acțio­nare cu lanț și motor elec­tric de la GU puteți elimina fumul complet automat și modern, fără a com­pro­mite aspectul, eco­no­misind bani și con­for­tabil.

♦ Kit-urile conţin toate accesoriile necesare pentru montaj fiind disponibile culorile alb,negru sau gri.

♦ Sis­temul elec­tronic inte­ligent inte­grat per­mite și comanda sincronă a două sis­teme de acțio­nare – chiar și în combi­nație cu sis­teme de acțio­nare cu blo­care.
eltral_ks_30_40_sincro


dimensiuni_eltral_k_30

Montaj sistem de acționare cu lanț ELTRAL K30montaj_k30

Catalog complet sisteme de ventilare RWA ( engleză ) 
catalog_rwa_g_u


Detalii suplimentare:G-U România: www.g-u.ro,  e-mail –  office@g-u.ro  /  comenzi@g-u.ro