Meniu principal

Despre agremente, certificări şi specificaţii

isc-agremente

Pentru că există o destul de mare confuzie în ceea ce priveşte aceste „hârtii birocratice”, Inspectoratul de Stat în Construcţii a întocmit o mică listă în care sunt definite pe scurt aceste documente sau alte noţiuni de bază, fiind specificate şi legilor care le reglementează.

Mai jos vă prezentăm câteva dintre ele:

agrement tehnic în construcţii – este aprecierea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii la utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii, a unor noi produse, procedee sau echipamente, denumite în continuare produse, pentru care nu există si nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări oficiale: normative, standarde de ramură, proiecte – tip aprobate.
Este reglementat de HG 766/1997

marcaj CE – un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerinţele aplicabile în legislaţia comunitară de armonizare  care prevede aplicarea sa pe produs. Este reglementat de HG 622/2004.

CE

perioada de coexistenţă a specificaţiilor tehnice armonizate – perioada în care au valabilitate pentru introducerea pe piaţă a produselor atât specificaţiile tehnice armonizate, cât si specificaţiile tehnice naţionale existente, referitoare la acelasi produs. Este reglementat de Regulamentul (CE) 765/2008

specificaţie tehnică – document care stabileste caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performanţă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, încercări si metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare si proceduri pentru evaluarea conformităţii. Este reglementat de HG 622/2004
sau
document care stabileste cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu.
Este reglementat de Regulamentul (CE) 765/2008 / Decizia 768/2008/CE.

Lista poate fi citită şi descărcată de la Secţiunea Norme Europene şi legislaţie, ultima parte, Normative naţionale din domeniu.

dop

Un alt document des folosit însă insuficient explicat este Declaraţia de Performantă (DoP ).
Această declaraţie reprezintă un concept cheie al Regulamentului privind produsele din Construcţii (CPR) şi oferă informaţii privind caracteristicile esenţiale ale produsului pe care un producător doreşte să-l vândă.
Producătorul întocmeşte o declaraţie de performanţă ( pe propria răspundere ) atunci când produsul care face obiectul unui standard armonizat (hEN) sau al unei evaluări tehnice europene ( ETA ) este introdus pe piaţă.
Producătorul, prin elaborarea unui DoP, își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru construcții cu performanța declarată.
Sursa: European Commission – Enterprise and Industry.