Meniu principal

standarde europene EN

Un standard este un document care prevede reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activități sau rezultatele acestora, pentru uz comun și repetat.  Standarde sunt create prin reunirea tuturor părților interesate , inclusiv producători, utilizatori, consumatori și autoritățile de reglementare dintr-un sector industrial, produs, proces sau serviciu.
Fiecare standard european este identificat printr-un cod unic de referință, care conține literele ” EN „. Un standard european este un standard care a fost adoptat de unul dintre cele trei organizațiilor europene de standardizare recunoscute : CEN , CENELEC și ETSI.
Pentru produselor  din domeniul construcțiilor, standardele EN sunt elaborate de CEN ( Comitetul European pentru Standardizare ) – este practic o asociație care reunește organismele naționale de standardizare din 33 de țări europene.

NE