Meniu principal

standard armonizat

– un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice si al normelor referitoare la serviciile societăţii informaţionale, în baza unei cereri din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din respectiva directivă

Termenul este reglementat de Regulamentul (CE) 765/2008

sau

– standardul adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE pe baza unei cereri a Comisiei în conformitate cu articolul 6 din respectiva directivă

Termenul este reglementat de Decizia 768/2008/CE

Sursa definiţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii