Meniu principal

specificaţie tehnică

– document care stabileste caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performanţă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinţe care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, încercări si metode de încercare, ambalare, marcare sau etichetare si proceduri pentru evaluarea conformităţii

Termenul este reglementat de HG 622/2004

sau

– document care stabileste cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu

Termenul este reglementat de Regulamentul (CE) 765/2008 şi Decizia 768/2008/CE

Sursa definiţii: Inspectoratul de Stat în Construcţii