Meniu principal

agrement tehnic

Apreciere tehnică favorabilă concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în construcţii, a unor noi produse, procedee şi echipamente pentru care nu există şi nu pot fi încă elaborate standarde naţionale sau alte reglementări tehnice oficiale sau pentru care există astfel de standarde şi reglementări, dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora, diferenţa influenţând una dintre cerinţele prevăzute la art.5 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Sursă definiţie – INCERTRANS

agrement

Termenul este reglementat de HG 766/1997.
Sursa definiţie: Inspectoratul de Stat în Construcţii