Meniu principal

31 martie 2019, termenul final asumat de Guvernul României pentru adoptarea Normativului P118 – Partea 1 Construcții, privind securitatea la incendiu a construcţiilor

P118_acord_Acord_FPSC_guvern

Încheiat în cadrul solemn al Sălii Unirii din Alba Iulia acordul dintre Guvernul Romaniei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii a fost prezentat ca un eveniment „istoric”, ştirea circulând în regim de breaking news datorită anunţului privind facilităţile fiscale oferite firmelor din domeniul construcţiilor.

O surpriză a acestui acord o reprezintă punctul 17. După ani de incertitudini, în sfârşit, Guvernul a dat, indirect, un termen – 31 martie 2018 – pentru adoptarea Normativului P118 – Partea 1 Construcții, privind securitatea la& incendiu a construcţiilor.
„Adoptarea unor măsuri de întărire a controlului împreună cu patronatele, în ceea ce priveşte tâmplăria şi vitrajul izolant, referitor la marcajul CE şi C47, prin stabilirea instituţiilor şi responsabilităţilor acestora. Aprobarea proiectelor de acte normative privind:
• Normativ Indicativ C47 – 2018: instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea vitrajelor şi a altor produse din sticla în construcţii.
Normativ Indicativ P 118/1 – 2018 Partea I: construcții, privind securitatea la incendiu a construcţiilor”

Încheiat în mare grabă şi fără multe consultări prealabile, acordul prevede, pe lângă facilităţile fiscale, mai multe obligaţii din partea firmelor, insuficient detaliate şi explicate însă cu termene clare de punere în aplicare; multe dintre aceste obligaţii au implicaţii majore asupra activităţii fimelor din construcţii şi presupun costuri suplimentare sau îndeplinirea unor noi activităţi birocratice .

  • Până pe 30 iunie 2019 firmele din domeniul construcţiilor vor fi certificate de către un organism de certificare
    Introducerea certificării profesionale va fi făcută de un organism de certificare neutru, alcătuit din membri ai organizaţiilor patronale reprezentative, organizaţiilor profesionale, instituţiilor de învăţământ şi specialiştii din domeniu. Firmele care fac obiectul certificării vor putea efectua lucrări doar în condiţiile în care au fost atestate profesional în prealabil de organismul de certificare astfel înfiinţat şi numai la categoriile de lucrări pentru care a fost certificat.
  • Firmele din construcţii nu mai pot angaja zilieri iar muncitorii care lucrează la negru vor putea fi şi ei sancţionaţi
    În condiţiile noului salariu minim şi a facilităţii fiscale la plata contribuţiilor sociale, se vor introduce măsuri suplimentare pentru combaterea muncii la negru. Societăţile depistate că folosesc lucrători fără forme legale vor fi declasificate cel puţin un an de zile. De asemenea, lucrătorilor fără forme legale li se vor aplica sancţiuni suplimentare, stabilite împreună cu patronatele şi sindicatele reprezentative.
  • Firmele din sectorul construcţiilor trebuie obligatoriu să se înscrie într-o organizaţie patronală
    Introducerea prevederii ca toţi agenţii economici certificați, care activează în sectorul construcţiilor să fie membri într-o organizaţie patronală. Termen: 30.06.2019

Acordul complet  încheiat între Guvernul Romaniei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii este disponibil în format pdf, click aici

O parte din punctele acordului se regăsesc deja în Ordonanţa de Urgenţă nr.114 publicată la sfârşitul anului 2018, revista Arena Construcţiilor publicând un articol bine documentat pe această temă: Cum a fost modificat codul fiscal în favoarea constructorilor, producătorilor şi arhitecţilor.

Şi a apărut şi o altă surpriză din aceasta ordonanţă de urgenţă: guvernul a sistat contribuțiile la Pilonul II de pensii pentru toți arhitecții, inginerii și muncitorii din construcții, timp de 10 ani.

 

Sursa foto şi document: Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii