motoare RWA G-U

 
 

Gama de motoare cu lanţ model ELTRAL K30 de la G-U

sistem_de_actionare_cu_lant_eltral_K30

Sis­temele de deschi­dere de la G-U garan­tează o ven­ti­lare natu­rală de zi cu zi a încăpe­rilor. În acest sens, dintr-un cup­rinzător pro­gram de pro­duse format din sis­teme de acțio­nare cu fus, cu lanț sau cu blo­care, precum și din sis­teme de deschi­dere și de blo­care, se poate alege soluția pot­rivită în funcție de cazul individual de utilizare. Sis­temele de acțio­nare cu lanț de la G-U reprez­intă o soluție modernă și atrac­tivă optic pentru evacuarea sigură a aerului dintr-o încăpere. Mon­tate aplicat, prin modul lor de con­strucție compact și plat, eleCiteşte în continuare