Meniu principal

Norme europene EN şi legislaţia românească în domeniul uşilor, feronerie şi sistemelor de acces sau siguranţă

norme_europene_lista_pagina
 
Nou! Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii ( Ordinul nr.126 din 20 ianuarie 2018Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – click aici 

Nota – lista cuprinde indicativele de referință ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 20.12.2017 și care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată și publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 435 din 15.12.2017.


 Normele Europene din domeniu – prezentare generală

norme1
EN 179căi de evacuarereglementează domeniul ieşirilor de urgenţă altele decât cele publicearticol „Despre uşi” aicidetalii ghid EN179
EN 1125bare antipanicăreglementează domeniul ieşirilor antipanică pentru căile de evacuare  detalii ghid EN1125
EN 1154amortizoarereglementează domeniul dispozitive pentru închiderea controlată a uşiiarticol „Despre uşi” aicidetalii ghid EN1154
EN 1155amortizoare – căi de evacuarereglementează domeniul închiderilor/deschiderilor controlate, acţionate electric, în special pentru uşile de evacuare/antiincendiu detalii ghid EN1155
EN 1158amortizoare – coordonator închidere controlatăreglementează domeniul coordonatoarelor pentru închidere controlată la uşile în 2 canate echipate cu amortizoare detalii ghid EN1158
EN 12051bolţuri uşi şi ferestrereglementează domeniul bolţurilor folosite la uşi şi ferestre exceptând spanioletele sau bolţurile folosite pentru ieşirile de urgenţă/căi de evacuare detalii ghid EN12051
EN 12150sticlă securizatăreglementează domeniul sticlei securizate detalii ghid EN12150
EN 12209încuietori acţionate mecanic, plăci de blocarereglementează domeniul încuietorilor mecanice. Sunt excluse încuietorile electromecanice, încuietorile pentru ferestre, lacătele sau încuietorile pentru seifuri sau închisori detalii ghid EN12209
EN 12320lacătereglementează cerinţele de performanţă, descrie metodele de încercare pentru rezistenţă, securitate şi coroziunearticol „Despre uşi” aicidetalii ghid EN12320
EN 12519termenologie uşireglementează terminologia de bază referitoare la ferestre şi uşile pietonale articol „Despre uşi” aici şi aici 
EN 1303cilindri reglementează domeniul cilindrilor pentru broaştele de uşi detalii ghid EN1303
EN 14846broaşte şi zăvoare electromagneticereglementează domeniul broaştelor şi zăvoarelor electromagnetice detalii ghid EN14846
EN 1527uşi glisante şi armonicereglementează domeniul feroneriei pentru uşi glisante şi armonice detalii ghid EN1527
norme2
EN 16005uşi automatecerinţele de siguranţă în utilizarea uşilor batante, glisante sau rotative automate detalii ghid EN16005
EN 16361uşi automateuşi pietonale automatearticol „Despre uşi” aicidetalii ghid EN16361
EN 1670feronerieevaluarea şi testarea privind rezistenţa la coroziune detalii ghid EN1670
EN 1906mânerereglementează domeniul mânerelor clasice şi tip knobarticol „Despre uşi” aici detalii ghid EN1906
EN 1935balamaleclasificare, evaluare şi testare balamale cu un singur ax detalii ghid EN1935
Surse de informaţii şi documentaţii:
Asociaţia de Standardizare din România ( ASRO )
European Committee for Standardization ( CEN )
Door &  Hardware Federation ( DHF )
– British Hardware Federation ( BHF )
Glass for Europe
Important ! – Singura modalitate legală de a intra în posesia standardelor este achiziţionarea acestora de la Asociaţia de Standardizare din România (ASRO ) sau de la cele 16 Centre Zonale de Informare în domeniul standardizării.

 

♦ Alte standarde sau reglementări internaţionale

ISO 9227testare rezistenţei finisajelorreglementează domeniul testării rezistenţei finisajelor în mediu coroziv ( de exemplu la mânere de uşi ) prin metoda „ceţii saline” ISO 9227
IEC 60529 ( IP Code )protecţie în medii umede sau corozivereglementează domeniul protecţiei mecanismelor sau sistemelor electromecanice care lucreaza în medii umede sau corozive – in cazul nostru, feronerie, amortizoare sau uşi automate IEC 60529

 

♦ Normative naţionale din domeniu

 Terminologie utilizată în reglementările privind supravegherea pieţii construcţiilor – sursa www.isc-web.roTerminologie
NP 068 – 02Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare, indicativ NP 068-02NP 068 – 02
P 118/1Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, indicativ P118/1 din 1999P 118
C 125Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125 C 125
 N 051Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N 051 NP 051