Meniu principal

„Şmecherii” la licitaţii

reabilitare-blocuri

Extrase din Decizia nr. BO2012_0639 / 2012 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; decizia se referă la contestaţia unui participant la o licitaţie privind atribuirea lucrărilor de reabilitare termică a unui număr de 14 blocuri.

” …. în fişa de date a achiziţiei, autoritatea contractantă a prevăzut criteriul de atribuire a contractului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, cu următorii factori de evaluare:

Punctaj
1. Preţul ofertei55 pct.
2. Caracteristici tehnice şi funcţionale, din care:10 pct.
2.1. Valoarea coeficientului de transfer termic al ramei de PVC – Ur4 pct.
2.2. Valoarea coeficientului de transfer termic al geamului termoizolant – Ug4 pct.
2.3. Numărul de cicluri închis-deschis garantat pentru ferestre2 pct.
3. Termenul de execuţie, din care:35 pct.
Total100 pct.

Deci, feroneria folosită are un punctaj de doar 2 puncte din 100 de puncte. Ce fac unii dintre participanţii la licitaţie? „Interpretează” definiţia numărului de cicluri închis-deschis :

„Cu privire la feroneria ofertată:
Pe piaţa din România există multe tipuri de feronerie, dar marea majoritate a producătorilor garantează 15.000 de cicluri de închidere-deschidere:
– clasa a: Rotont-15000, Vinkaus-15000, Sigenia-15000, Aubi-15000, Gu-15000, Hatau-15000, Corvus-15000, Maco-20000;
– clasa b: Veorner-15000, Selve-15000, Gu Uni-JET 15000.
Autoritatea nu a ţinut seama că garanţia dată de producătorul tâmplăriei PVC pentru feronerie nu este acelaşi lucru cu garanţia dată de producătorul de feronerie. Astfel, producătorul de feronerie, după ce testează tehnic această feronerie, dă o anumită garanţie, însă nu este posibil ca, ulterior, producătorul de tâmplărie PVC să ofere un minim de 3 ani garanţie şi 60.000 de închideri. Folosind acest artificiu, orice participant la licitaţie ar fi fost în măsură să ofere garanţie pentru şi mai multe închideri, de exemplu 90.000, pentru a obţine un punctaj mai bun.
Este evident că un astfel de parametru este aproape imposibil de verificat în timp, din moment ce cu greu se poate aprecia de câte ori s-a deschis şi închis o fereastră.”
oscilobatanta

Cum justifică producătorul de tâmplarie numărul de cicluri? Simplu:

„…. autoritatea contractantă trebuia să observe că numărul de 60.000 cicluri de închidere-deschidere a ferestrei asumat de ofertantă nu concordă cu numărul de cicluri dat de producătorul SC ■ SRL în certificatul de garanţie a feroneriei aflat la fila 557, respectiv 15.000. Într-adevăr, producătorul precizează 60.000 de acţionări individuale, însă acestea sunt calculate diferit de caracteristica cerută de autoritate (producătorul se raportează la 15.000 acţionări deschidere oscilantă + 15.000 acţionări închidere oscilantă + 15.000 acţionări deschidere basculantă + 15.000 acţionări închidere basculantă, în vreme ce autoritatea a avut în vedere un ciclu de închidere/deschidere oscilantă).”