Meniu principal

Politica de confidenţialitate „DespreUși”

 

Informații generale

Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale cititorilor Site-ului „DespreUși” dar și a partenerilor, colaboratorilor și angajaților reprezintă o prioritate pentru Veranda Concept SRL. Protecţia vieţii private în prelucrarea personale este o preocupare importantă căreia îi acordăm o atenţie deosebită.

Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului „DespreUși”, ale partenerilor „DespreUși” precum și ale persoanelor care contactează sau vizitează Site-ul „DespreUși” și se aplică datelor colectate prin intermediul Site-ului precum și altor date cu caracter personal care sunt colectate prin serviciul e-mail sau alte contacte off-line.
Politica de confidențialitate este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ( „Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal” ) și conține informații privind cerințele de bază aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

Furnizarea, scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Site-ul „DespreUși”. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea oferirii serviciilor prestate de către Site-ul „DespreUși”. Pentru transmiterea de newslettere sau diverse informări, furnizarea datelor de contact este voluntară.
În cazul în care o terță persoană transmite Site-ului „DespreUși” date cu caracter personal ale altor persoane fizice, acestea au obligația să le informeze înainte de dezvăluirea datelor, despre scopul și modul în care „DespreUși” intenționează să prelucreze datele, în concordanță cu Politică privind protecția datelor cu caracter personal.

Site-ul „DespreUși” colectează și prelucrează datele cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • În cazul cititorilor Site-ului „DespreUși”
  Datele cu caracter personal colectate în momentul accesării Site-ului sunt utilizate în scopul monitorizării traficul și pentru îmbunătățirea conținutului. Această activitate de prelucrare a datelor are ca bază legală interesul legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a Site-ului precum și pentru dezvoltarea și îmbunătățirea funcționalitătilor și performanțelor acestuia.
  Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest caz sunt: ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat site-ul.
 • În cazul abonaților la newsletter-ul săptămânal „DespreUși”
  „DespreUși” utilizează datele de contact în scopul de a trimite, în format electronic, newslettere sau comunicări cu privire la produse sau evenimente care pot prezintă interes, numai celor care s-au abonat și și-au dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. Acordul poate fi retras oricând doar prin transmitere opțiunii de a nu mai primi newslettere, printr-un simplu click pe link-ul “Dezabonare” care există în subsolul oricărui newsletter sau prin transmiterea unui e-mail cu subiect NU la adresa news@despreusi.ro.
  Date prelucrate în acest caz sunt numele și prenumele si adresa de e-mail.
 • În cazul reprezentanților, persoanelor de contact, angajaților sau colaboratorilor unui partener contractual
  Datele cu caracter personal sunt colectate și procesate în scopul de a menține și gestiona în bune condiții relația contractuală, interesul legitim fiind de a asigura derularea corespunzătoare a contractului. Datele de contact sunt utilizate în scopul comunicării cu privire la orice aspect privind domeniul de activitate, produse sau evenimente.
  Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele și prenumele, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și alte date cu caracter personal puse la dispoziția Site-ului „DespreUși”, de regulă, de către partenerul contractual în vederea îndeplinirii contractului.
 • În cazul persoanelor care transmit CV-uri pentru ocuparea unui job
  Datele cu caracter personal primite cu ocazia transmiterii CV-urilor sunt utilizate pentru evaluarea calificării deținute de candidați pentru a putea ocupa o anumită funcție. Baza legală pe care se bazează prelucrarea datelor constă în încheierea și executarea unui contract relevant.
  Categoriile de date care sunt prelucrate vizează numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, domiciliul, date cu caracter personal incluse în CV-uri, date privind educația, calificările profesionale precum și alte date cu caracter personal care sunt furnizate în mod direct în urma unui interviu sau întâlniri.

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal. Durata stocării și prelucrării datelor

Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Site-ul „DespreUși” poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi ori către autoritățile publice centrale/locale, doar în următoarele situații:

 • în cazul în care această dezvăluire este necesară pentru prestarea serviciilor care constituie obiectul de activitate al Site-ului „DespreUși”
 • pentru menținerea și îmbunătățirea Site-ului „DespreUși” și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de materiale cu promoțional, în condițiile și limitele stabilite de legislația în vigoare
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către Site-ul „DespreUși” împreună cu parteneri contractuali sau afiliați ai Site-ului „DespreUși”
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de legea românească sau europeană

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Site-ul „DespreUși” nu vor face obiectul vânzării sau a unui transfer gratuit și nici nu vor fi transferate în afara României.

Durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor doar pe o durată necesară și rezonabilă atingerii scopurilor de prelucrare menționate anterior și în conformitate cu legislația în vigoare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează odată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările interne „DespreUși”, expiră.

Drepturilor persoanelor privind datele personale

În legătură prelucrarea datelor cu caracter personal descrise prin prezenta Politică de Confidențialitate, orice persoană are dreptul de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal, de a rectifica sau a șterge aceste date sau a restricționa prelucrarea acestora precum și dreptul de a se opune prelucrărilor ulterioare, în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, dacă o persoană alege să ofere consimțământul înregistrării și prelucrării, există același drept de a retrage acest consimțământ în orice moment, fără să fie nevoie de explicații sau de o motivare.

 

Pentru întrebări suplimentare sau obținerea de clărificări cu privire la modul în care Site-ul „DespreUși”, arhivează sau prelucrează datele cu caracter personal, adresa de e-mail news@despreusi.ro este în permanență la dispoziție!

Veranda Concept SRL – Bd. Constantin Brâncoveanu, nr.116, sector 4, Bucureşti, România, Cod fiscal 33829901, J40/13622/2014
office@despreusi.ro, www.despreusi.ro, www.facebook.com/despreusi.ro