Meniu principal

Lista selectivă a standardelor europene armonizate din domeniul uşilor, feroneriei, sticlei şi sistemelor de alarmare

romania_european_norm

Lista este publicată ca anexa a Ordinul nr. 2632/2017 ( emitent Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ) şi cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii, adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 10 martie 2017 si reprezintând versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată si publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 76 din 10.03.2017.

coperta_lista_standarde_DespreUsi

Specificaţiile tehnice armonizate cuprind standardele armonizate. Standardele armonizate servesc la definirea metodelor şi criteriilor de evaluare a performanţelor produselor pentru construcţii. Ele se referă la utilizarea preconizată a produselor care fac obiectul acestui standard şi includ detaliile tehnice necesare pentru punerea în aplicare a sistemului de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei. Trimiterile la standardele armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Lista actualizată cu indicativele de referință ale standardelor româneşti este disponibilă în format pdf – click aici