Gama de motoare RWA cu lanţ pentru evacuarea fumului şi căldurii, model ELTRAL KS 30/40

sistem_de_actionare_cu_lant_RWA_eltral_30_40

Prin folosirea sistemelor de evacuare a fumului și căldurii furnizate de G-U ( Gretsch­-Unitas ) se poate realiza evacuarea rapida a fumului din zona căilor de evacuare sau de salvare.
Peste tot acolo unde, în caz de incendiu, este soli­ci­tată o deschi­dere automată și sigură, sistemele de evacuare a fumului și căldurii de la G-U sunt întotdeauna alegerea corectă.

Sis­temele de acțio­nare ale RWA și sis­temele de deschi­dere de la G-U garan­tează în caz de incendiu o deschi­dere sigură și de încredere a ori­ficiilor de extra­gere a fumului și, în același timp pot asigura o ven­ti­lare natu­rală de zi cu zi a încăpe­rilor.
În acest sens, dintr-un cup­rinzător pro­gram de pro­duse format din sis­teme de acțio­nare cu fus, cu lanț sau cu blo­care, precum și din sis­teme de deschi­dere și de blo­care, se poate alege soluția pot­rivită în funcție de cazul individual de utilizare.

eltral_g_u

Sis­temele de acțio­nare cu lanț de la G-U reprez­intă o soluție modernă și atrac­tivă optic pentru evacuarea sigură a fumului.
Mon­tate aplicat, prin modul lor de con­strucție compact și plat, ele se adaptează perfect la arhitectura fere­strelor. În funcție de pro­filul fere­strei, sis­temele de acțio­nare pot fi mon­tate de ase­menea ascuns.motor_rwa__KS30_40_gu

Dato­rită posi­bilităților de montaj, pe cât de variate, pe atât de simple, ele pot fi inte­g­rate în fere­stre fixate în partea de sus, fixate în partea de jos, fere­stre batante și fere­stre de man­sardă, cu deschi­dere spre inte­rior sau spre exte­rior.
Sis­temul elec­tronic inte­ligent inte­grat per­mite și comanda sincronă a două sis­teme de acțio­nare – chiar și în combi­nație cu sis­teme de acțio­nare cu blo­care.

Detalii si informatii suplimentare: G-U Ferrom Romania, www.g-u.ro,  office@g-u.ro, telefon 031 402 56 55