Meniu principal

supraveghere a pieţei

activităţile desfăsurate si măsurile luate de autorităţile publice pentru a asigura că produsele sunt conforme cerinţelor stabilite în legislaţia comunitară de armonizare corespunzătoare sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice

Termenul este reglementat de Regulamentul (CE) 765/2008
Sursa definiţie: Inspectoratul de Stat în Construcţii