Meniu principal

sală aglomerată

Sală aglomerată – încăpere sau grup de încăperi, pe acelaşi nivel sau niveluri diferite, care comunică direct între ele prin goluri neprotejate la foc, în care suprafaţă ce-i revine unei persoane este mai mica de 4 m2 şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane; în cazul spaţiilor situate numai la parter se admit maxim 200 de persoane.

Sursa: Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor

room