Meniu principal

cale de evacuare în caz de incendiu

este definită de Normativul P 118

Căile de evacuare în caz de incendiu sunt considerate circulaţiile libere care, îndeplinind condiţiile stabilite prin prezentul normativ, asigură evacuarea prin uşi, coridoare, degajamente, tuneluri, holuri sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafeţe carosabile astfel: direct; prin case de scări de evacuare; prin terase, balcoane, logii; prin pasaje de evacuare sau prin evacuarea în alt compartiment de incendiu adiacent.