Meniu principal

atestarea conformităţii produselor pentru construcţii

sistem procedural prin care este evaluată si stabilită conformitatea produselor pentru construcţii cu specificaţiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE

Termenul este reglementat de HG 622/2004
Sursa definiţie: Inspectoratul de Stat în Construcţii